Statistika

Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās

Iedzīvotāju grupa, Lietošanas biežums, Gads un Dators, internets

Lieto regulāri: (vismaz reizi nedēļā)

 Gads

2013

2014

2015

Datoru

Internetu Datoru Internetu Datoru

Internetu

PAVISAM

71.1

71.2 71.7 71.8 71.0

74.9

16-24 gadu vecumā

97.6

98.1 96.8 96.8 93.8

97.0

25-34 gadu vecumā

95.7

96.4 95.3 95.8 92.5

96.7

35-44 gadu vecumā

85.9

86.2 87.2 87.4 83.4

87.8

45-54 gadu vecumā

72.3

72.6 70.7 70.5 71.3

77.2

55-64 gadu vecumā

50.4

50.3 52.7 52.3 55.2

58.7

65-74 gadu vecumā

21.2

20.5 28.5 28.4 29.9

31.5

Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija

DATORU, INTERNETA UN MĀJASLAPAS LIETOŠANA UZŅĒMUMOS AR DARBINIEKU SKAITU 10 UN VAIRĀK (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā) – Griezumi, Gads un Dators / Internets / Mājaslapa

2013 2014 2015
D – dators

I – internets

M – mājaslapa

D

I M D I M D I

M

Pavisam

97.4

94.2 55.7 98.1 96.0 55.9 98.2 96.8

59.0

..ar nodarbināto skaitu 10–49

97.1

93.3 51.6 97.8 95.3 50.7 97.8 96.1

53.3

..ar nodarbināto skaitu 50–249

98.9

98.7 74.5 99.6 99.3 78.4 100.0 100.0

83.8

..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk

98.9

98.9 92.1 100.0 99.5 94.8 100.0 100.0

94.6

Apstrādes rūpniecība (C)

97.4

93.2 57.6 98.4 95.6 60.0 98.7 97.4

64.3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (D;E)

100.0

99.0 57.0 98.6 97.6 59.3 100.0 100.0

59.2

Būvniecība (F)

98.1

93.3 43.4 97.5 95.0 42.9 96.7 95.6

44.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (G)

97.4

95.0 55.5 98.6 97.0 56.0 99.0 97.6

59.2

Transports un uzglabāšana (H)

96.9

93.7 41.0 98.9 96.3 39.5 98.5 97.0

47.9

Informācijas un komunikāciju pakalpojumi (J)

100.0

100.0 94.3 100.0 100.0 93.6 100.0 100.0

95.5

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

97.4

94.9 46.3 97.9 97.2 52.3 98.6 97.8

50.8

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

96.6

90.6 67.1 94.3 91.3 95.4 93.1

61.5

Tabulā publicēta informācija par uzņēmumiem ar darbinieku skaitu 10 un vairāk.